ba cây sự tỉnh táo bạn không thể thực hiện các thay đổi vào phút cuối đối

Sự tỉnh táo.Bạn không thể thực hiện các thay đổi vào phút cuối đối với các tài liệu in. Bạn thậm chí không thể thực hiện thay đổi giữa kỳ. Trừ khi bạn đi qua ngăn xếp bằng bút đỏ, các chương trình giấy của bạn đã lỗi thời vào thời điểm bạn xác nhận với máy in.Bạn sẽ nhận được tỷ lệ chấp nhận ứng dụng cao nhất có thể.

ba cây sự tỉnh táo bạn không thể thực hiện các thay đổi vào phút cuối đối

ba cây sự tỉnh táo bạn không thể thực hiện các thay đổi vào phút cuối đối.

Các nhà lập kế hoạch sử dụng các ứng dụng dành cho thiết bị di động luôn tìm cách để tăng số lượng người sử dụng ứng dụng. Nhưng tôi đã đến thăm các hội nghị nơi tôi được chào đón bằng một chồng các chương trình hấp dẫn, trong khi chi tiết ứng dụng hầu như không được hiển thị. Chúng tôi chỉ là con người – tôi cũng thấy mình tiếp cận với tờ báo lỗi thời.Nếu bạn đang muốn đạt được lợi tức đầu tư ứng dụng cao, hãy cắt giảm in ấn hoặc ít nhất chỉ cung cấp các chương trình theo yêu cầu.Ứng dụng sự kiện trên điện thoại di động có thể giải phóng bạn khỏi chi phí, rắc rối và lãng phí của các chương trình in. Thực tế, theo Báo cáo Công nghệ Sự kiện Di động của Nhà nước năm 2014, 82% người lập kế hoạch sử dụng hướng dẫn sự kiện cho biết họ có thể xóa hoặc giảm in ấn cờ bạc, bài bạc

Add a Comment