Có thể sáng chế ra được 1 cách đánh bài đổi thẻ trên iphone

Ngài KING: Mở rộng các quan điểm này. Ông cho rằng cơ quan lập pháp thường bầu chọn nhiều đại biểu quị lụy ý muốn của mình với đi ngược lại lợi ích của toàn thể dân chúng. Thậm chí  những con người đó  có thể sáng chế ra được 1 cách đánh bài đổi thẻ trên iphone cũng như để đáp ứng mục đích này. Ông kể ra hàng loạt ví dụ trong đó, ý muốn của  tiểu bang mâu thuẫn với chính quyền liên bang đặc biệt là sự cạnh tranh trong việc vay tiền giữa nhiều hợp bang và tiểu bang.

anh-lan-33-220

Tướng PINKNEY: Cho rằng chính quyền tiểu bang  là một bộ phận của chính quyền liên bang. Nếu hủy bỏ chính quyền tiểu bang hay giảm bớt quyền lực của tiểu bang Nam Carolina và các tiểu bang khác chẳng đánh bài đổi thưởng 69  là gì ngoài việc phục vụ lợi ích của chính quyền các  liên bang.

Về đề xuất của Tướng Pinkney rằng Viện thứ nhất thay vì do dân chúng bầu trực tiếp được bầu chọn theo một cách thức do Nghị viện tiểu bang đó quyết định đánh bài đổi thẻ cào: MA: phản đối CT tán thành; N: phản đối; NJ: tán thành; PA: phản đối; D: tán thành; MD: không quyết định; VA: phản đối NC: phản đối; C: tán thành; GA: phản đối.

Có thể sáng chế ra được 1 cách đánh bài đổi thẻ trên iphone

Về đề xuất Hạ viện đánh bài game dân gian và   do dân chúng bầu chọn: A: tán thành; CT: tán thành; Y: tán thành; NJ: phản đối PA: tán thành; DE: tán thành; D: không quyết định; VA: tán thành NC: tán thành; C: tán thành; G: tán thành.

Đề xuất Hạ viện  có nhiệm kỳ ba năm  đưa ra xem xét.

Ngài RANDOLPH: Muốn  đánh bài 3 cây để gạch bỏ chữ ba năm và thay bằng hai năm. Ông cho rằng cuộc bầu chọn nhiệm kỳ hằng năm là nguồn gốc của nhiều sai trái lớn ở nhiều tiểu bang nhưng đó là do thiếu vắng kiểm soát cần thiết chống lại can thiệp thái quá của tất  cả công chúng

anh-lan-33-221

Nhưng nhiệm kỳ 3 năm rất tai hại. Ông tán thành 1 nhiệm kỳ hằng năm hơn là hai năm nhưng do lãnh thổ quá lớn của Hợp chúng quốc nên nhiều đại biểu từ những miền xa xôi nhất của đất nước khó  tập trung về trung tâm để hội họp. Dân chúng cảm thấy gần gũi với gắn bó với các cuộc bầu cử thường xuyên. Mọi bản Hiến pháp của  tiểu bang, ngoại trừ Nam Carolina đều qui định cuộc đánh bài đổi thưởng 69 thường niên.

Add a Comment