Đối tác mình trong kinh doanh đánh bài tiến lên

Tổng giám đốc Wal-Mart, ông David Glass, cho rằng phần lớn giám đốc không hiểu biết cách đầy đủ tầm quan trọng văn hoá công ty: Tôi nghĩ người ta đánh giá không đúng mức quan trọng văn hoá với mỗi thành công công ty… Triết lý Walson trong việc xây dựng công ty như công ty ông từng xây dựng là: nếu anh biến mọi người thành đối tác mình trong kinh doanh đánh bài tiến lên thì để họ có tiếng nói công việc đó, hãy chia sẻ lợi nhuận với họ, khiến họ thành một phần không thể thiếu trong công việc kinh doanh. Tất cả điều đó còn tác dụng hơn nhiều mối quan hệ chủ – thợ thông thường. Và đây chính là cơ sở xuất phát điểm văn hoá công ty ở Wal-Mart.

anh lan 15 (163)

Tóm lại, mặc dù có vài điểm khác biệt lớntro ng cách thức bẩy vị lãnh đạo tiếp cận vấn đề văn hoá công ty nhưng tựu chung tất cả đều nhận thức tầm quan trọng to lớn văn hoá với thành công công ty. Cách tiếp cận Walson Kelleher tương đối giống nhau, cụ thể là hai ông cho rằng cần tạo ra văn hóa gần gũi kiểu gia đình trong công ty. người khác xây dựng văn hóa công ty theo cách nói Grove thì chủ yếu là để nhằm giành chỗ đứng trên thị trường Tất nhiên là cả Walson và Kelleher gđều muốn điều đó, nhưng họ nghĩ bí quyết thành công trong đánh bài bằng tiền thật là tạo được môi trường làm việc động viên lẫn nhau như trong gia đình.

Đối tác mình trong kinh doanh đánh bài tiến lên

  1. Những vị tổng giám đốc này sáng tạo nên hoặc nâng cấp sản phẩm, quy trình và giải pháp đi trước thời đại. Điều này liên quan mật thiết tới tầm nhìn người lãnh đạo. Tầm nhìn thể hiện khả năng dự đoán trước nhu cầu nổi lên trong tương lai, từ đó tạo sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới đáp ứng nhu cầu đó. Khi nhớ lại năm tháng còn là những người đánh bài đổi thưởng, Sam Walson tự đánh giá mình có khả năng nhận biết  tốt hướng bay và điểm đến trái bóng Đây thực sự là mô tả rất xúc tích phương cách mà Sam cùng sáu vị tổng giám đốc khác trong cuốn sách nhìn nhận sự nghiệp và ngành của mình.

Tất cả người này đều khả năng nắm bắt đối thủ đánh bài ba cây tương đối chính xác tương lai ngành mình, từ đó sáng tạo nên sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại lợi nhuận. Hầu như không có ai sở hữu tầm nhìn chính xác một cách hoàn hảo, nhưng không nhất thiết phải nắm bắt tất cả xu hướng hay tạo ra sản phẩm

anh lan 15 (164)

phục vụ tất cả công nghệ nổi lên. Điểm mấu chốt là có tầm nhìn đủ chính xác, đồng thời tạo dựng tổ chức có khả năng thích ứng nhanh chóng, trường hợp phỏng đoán đánh bài đổi thẻ thực sự trở thành sự thật.

Add a Comment