Dứt lời bước đi Vinhomes Green Bay, quân vương mang vương giả

giúp. Như đã thường làm ngô bối hãy mau mau thu xếp lo Dự án Vinhomes Mễ Trì giùm đương sự. Bởi từ trước tới giờ chưa có ai đến nhà quả nhân mà phải than vãn lưu lại quá lâu không được giúp đỡ trở về. Do vậy ngô bối hãy đẩy thuyền sơn đen xuống biển, hạ thủy lần đầu trên mặt nước phẳng lặng, đồng thời chọn trong thành phố năm mươi hai tay chèo trẻ trung, khả năng xuất sắc.

Tay chèo sau khi gắn mái chèo vào chỗ sẽ rời thuyền lên “Vinhomes Green Bay me tri” tới tư thất quả nhân dự tiệc.

Vinhomes Green Bay me tri

Quả nhân sẽ thù tiếp Vinhomes Mễ Trì mọi người đầy đủ. Đây là lệnh choi tien len truyền quả nhân muốn tay chèo tuân theo. Còn quý vị quân vương trang bị vương trượng quả nhân mời tới cung điện, quả nhân muốn ngô bối chia vui cùng khách lạ trong đại sảnh. Vậy tất cả đều đến, không ai từ chối! Hãy mời thi sĩ ca công Demodokos tuyệt vời nữ thần phú cho khả năng lôi cuốn vô song, bắt đầu bất kể đề tài nào khi tâm hồn nổi hứng.”

Dứt lời Alkinoos bước đi choi tien len, quân vương mang vương trượng theo sau. Lệnh sứ đi mời thi sĩ ca công.

Năm mươi hai thanh niên tuyển chọn theo lệnh quân vương ra Dự án Vinhomes Green Bay

Dự án Vinhomes Green Bay

Tới dãy thuyền đậu gần mép biển họ kéo chiếc màu đen xuống nước, đưa cột buồm, cánh buồm lên boong, lấy dây da thắt mái chèo, tất cả đúng chỗ, đúng cách và kéo buồm trắng lên cao. Thả neo cắm thuyền ngoài khơi xong xuôi họ cùng nhau quay về cung điện hùng vĩ quân vương uy tín. Tiền môn, khu sân, sảnh đường đầy người. Đám đông tấp nập kéo tới choi tien len, cả già lẫn trẻ, trà trộn lẫn lộn. Khoản đãi thực khách Alkinoos tế sinh mười hai cừu, tám heo rừng răng trắng, hai bò đực dáng đi nặng nhọc. Tất cả đã lột da lóc thịt, bày sẵn trên bàn chuẩn bị bữa tiệc thân thiện.

Add a Comment