Tôi trả lời không có gì hơn. Tôi chạy trốn. Tôi đạp xe quanh thành phố và đến thăm nơi quan tâm lịch sử, bất cứ điều gì để có được Bartleby ra khỏi tâm trí của