giúp. Như đã thường làm ngô bối hãy mau mau thu xếp lo Dự án Vinhomes Mễ Trì giùm đương sự. Bởi từ trước tới giờ chưa có ai đến nhà quả nhân mà phải than vãn