Anand đi ngủ với vợ Bhairvi nhưng giấc ngủ của mình đã ra khỏi con mắt của mình. Như một vấn đề là luôn muốn chơi lô online của thực tế Anand đã tìm gặp khó khăn