Buổi chiều hôm đấy trời mưa to anh nhỉ, anh lại còn đang bị ốm nữa chứ thế mà thấy em gọi một cái  là anh phi xe ra đón em mà không một lời than hay