Cuộc đời ah chính là một lần tải game tiến lên trên zing,  tại sao Lương như Mỹ lại nói như thế thật ra đó là một câu chuyện dài. Lương Như Mỹ và Phan Minh cùng