Nhu cầu sử dụng mạng Internet ngày càng tăng, đăng kí ím 4G Vinaphone là điều tất yếu   Với nhu cầu sử dụng mạng xã hội ngày một tăng của khách hàng, càng ngày càng nhiều